Technologie SSZ v Plzni - III. - Smíšená návěstidla chodec/cyklista

Během posledních let došlo v Plzni k demontáži speciálních návěstidel pro cyklisty a jejich nahrazení smíšenými symboly chodec/cyklista na přilehlých přechodech. Jaké jsou důvody tohoto kroku?

Během posledních let došlo na křižovatkách v Plzni k demontáži speciálních návěstidel pro cyklisty a jejich nahrazení smíšenými symboly chodec/cyklista na přilehlých přechodech. Jaké jsou důvody tohoto opatření?

Plzeň do nedávné doby neměla jednotný vzor na budování nových cyklostezek a jejich začlenění do stávajících světelně řízených křižovatek. Nastávala proto situace, že co křižovatka, to mnohdy unikátní řešení. Lišila se použitá návěstidla (velká vozidlová trojbarevná na Rychtářce oproti menším na jiných místech, doplněná o středně velká s integrovaným tlačítkem např. na Slovanské třídě), jejich provedení, umístění i způsob zapojení. Jako problematické se pak ukazovaly 2 body:

Smíšená červená pro chodce i cyklistyDůvodem, proč se tato problematika neřešila dříve, byl i nejednotný výklad v použití smíšených návěstidel chodec/cyklista, která vyhláška provádějící zákon o provozu na pozemních komunikacích primárně definuje jako trojbarevná. V této formě jsou použita na Plaské ulici u žel. zastávky Bolevec, kde bylo nutno řešit situaci rychle z důvodu nefunkčnosti SSZ kvůli odcizení právě jednoho z cyklo-návěstidel.

Pro další křižovatky už bylo schváleno použití smíšených signálů ve dvojbarevné formě. V praxi to přineslo výrazné zjednodušení vlastní technické operace - pouze se vyměnily skleněné filtry na stávajících chodeckých návěstidlech, stejně jako úsporu finanční – pro doplnění žluté pro chodce by byla nezbytná kompletní rekonstrukce kabeláže SSZ.

Postupně v rámci města došlo ke kompletnímu odstranění speciálních návěstidel pro cyklisty a jejich nahrazení smíšenými. Rovněž byla smíšená návěstidla instalována do všech míst, kde to stávající infrastruktura umožňovala (přítomnost značené cyklostezky, nekolizní odbočení, rozhledové podmínky apod.).

 

Níže je možno najít přehledná schémata zobrazující rozmístění smíšených návěstidel na jednotlivých křižovatkách ve městě ...