Rybníky a vodní toky

Navigace

Aktuální informace o vývoji kvality vody v boleveckých rybnících

31. 8. 2015 | Autor: Ing. Richard Havelka

Rok 2015, tedy desátý rok projektu zlepšení jakosti vody, se vyznačuje na jedné straně stabilně vysokou průhledností vody a absencí sinic, ale zároveň se jedná o rok s intenzivnějším růstem ponořených vodních rostlin. Více...

Městské rybníky mimo území města Plzně

19. 5. 2006 | Autor: Ing. Richard Havelka

Město Plzeň má ve svém majetku také několik rybníků, které se nacházejí mimo jeho katastrální území, v okresech Plzeň - sever, Plzeň - jih, ale také Rokycany a Domažlice. Více...

Bolevecká rybniční soustava

Bolevecká rybniční soustava

17. 5. 2006 | Autor: Ing. Richard Havelka

Nejvýznamnějšími a také nejznámějšími rybníky v majetku města Plzně jsou rybníky Bolevecké soustavy, budované od roku 1460 na Boleveckém potoce. Bolevecký potok pramení pod hřebenem Sytné a Krkavce v nadmořské výšce 400 m… Více...

Město Plzeň