Parkování a odtahy

Navigace

Základní informace o odtahové službě Správy veřejného statku města Plzně

20. 8. 2015 | Autor: Ing. Jan Setikovský

Ceny za nucené odtahy silničních vozidel

za jeden nucený odtah neúplný ..................... 950,- Kč
za jeden nucený odtah úplný ....................... 1.550,- Kč


Ceny za služby parkovišť spojené se střežením jednoho nuceně odtaženého vozidla na nepřetržitě střeženém parkovišti

za 1. den (kalendářní den přitažení) ............................... 80,- Kč
za každý další i započatý den ......................................... 110,- Kč


Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH .

Mercedes

 

Odtah úplný: jízdní výkon na místo odtahu, pořízení fotodokumentace (videozáznamu) odtahovaného vozidla, naložení vozidla s použitím mechanické ruky, provedení písemného záznamu, převezení vozidla na určené parkoviště, složení vozidla pomocí mechanické ruky a předání vozidla obsluze parkoviště,

Odtah neúplný: jízdní výkon na místo odtahu, pořízení fotodokumentace (videozáznamu) odtahovaného vozidla, započetí odtahu (nastavení kolového závěsu a jeho upínání k odtahovanému vozidlu) a provedení písemného záznamu o přerušení výkonu,

Služby parkovišť: přejímka odtaženého vozidla na parkovišti, střežení vozidla, nutné přemisťování vozidla na parkovišti v době střežení, výdej vozidla včetně kontroly technického stavu a další administrativní úkony spojené s vydáním vozidla majiteli.

 

Poloha odtahového parkoviště

 

Mapaadresa: Radčická 6, Plzeň
č. tel.: 377 224 271

 

Město Plzeň