Nejnovější články

Navigace

Rozšíření zóny placeného stání „F“

6. 2. 2019 | Autor: Michaela Mrázová

Od 1. února letošního roku došlo k rozšíření zóny placeného stání „F“, která se nachází západně od Klatovské třídy. Do rozšířené zóny jsou zahrnuty ulice Rybářská, Krátká, Na Jíkalce a Charvátova.Více

Obnova a rozvoj parků a rekreačních oblastí v Plzni v letech 2019 až 2025

31. 1. 2019 | Autor: Ing. Irena Tolarová

Město Plzeň má širokou nabídku zelených ploch. Větší parky vhodné k relaxaci i rekreačnímu sportu jsou rozmístěny po celém městě. Více

Opravy na mostech a lávkách v roce 2018

16. 1. 2019 | Autor: Václav Šašek

Tento článek přináší seznam těch nejvýznamnějších realizovaných akcí na mostech a lávkách v uplynulém roce 2018 ...Více

Technické řešení stavu zárubních zdí a lávek Toužimská ul.

15. 1. 2019 | Autor: Václav Šašek

Na základě havarijního stavu zárubních zdí a špatného stavu lávky PM-077 u parkoviště bytových domů v Toužimské ul. byla zpracována projektová dokumentace stavby ...Více

Městský kamerový systém - stav k 31.12.2018

11. 1. 2019 | Autor: Josef Brůha

Přehled rozvoje a modernizace MKS v roce 2018, seznam kamer.Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2017

9. 1. 2019 | Autor: Ing. Vladimír Pouzar

Ročenka 2017 - informace o dopravě v PlzniVíce

Významné investiční akce VO v roce 2018

8. 1. 2019 | Autor: Bc. Viktor Lang

V roce 2018 zajišťovalo oddělení veřejného osvětlení SVSMP řadu svých investičních akcí. Jednalo se buď o výstavbu (rozšíření) veřejného osvětlení nebo jeho rekonstrukci z důvodu stáří patřičné části soustavy VO. Tento článek…Více

Nýřanská 36-44 – oprava chodníku

2. 1. 2019 | Autor: Miroslava Pojerová

Ke konci roku 2018 byla provedena oprava chodníku v Nýřanské ulici.Více

Chodník v ulici Ke Mži, Plzeň - Malesice

17. 12. 2018 | Autor: Ing. Martin Lukeš

V roce 2018 byla provedena oprava původního chodníku v ulici Ke Mži v Plzni - Malesicích.Více

Parkoviště před poštou v ulici Průkopníků, Plzeň - Křimice

17. 12. 2018 | Autor: Ing. Martin Lukeš

V roce 2018 proběhla stavba nového parkoviště u pobočky České pošty v ulici Průkopníků v Plzni - Křimicích.Více

Oprava chodníků na „Petrohradě“ na Slovanech

5. 12. 2018 | Autor: Pavel Sýkora

Koncem letošního roku 2018 se provádějí opravy povrchů chodníků v oblasti Petrohradu na Slovanech, v ulicích Úslavská, Barrandova, Božkovská a Rubešova. Více

Oprava vozovky a chodníků Srázné ulice na Slovanech

5. 12. 2018 | Autor: Pavel Sýkora

Před koncem roku 2018 byla provedena celoplošná oprava vozovky a částečná oprava chodníků ve Srázné ulici na Slovanech. Více

Celoplošná oprava Úněšovské ulice

5. 12. 2018 | Autor: Miroslava Pojerová

Na konci listopadu byla provedena výměna asfaltového krytu části Úněšovské ulice.Více

Celoplošná oprava Majakovského ulice

5. 12. 2018 | Autor: Miroslava Pojerová

Ke konci listopadu byla dokončena celoplošná oprava Majakovského ulice v úseku mezi ul. Komenského a K Topolu.Více

Dešťová kanalizace Dolní Vlkýš – zatrubnění vodoteče

4. 12. 2018 | Autor: Václav Šašek

Na základě špatného stavu propustku na Vlkýšské návsi a kapacitně nedostatečnému odvodu dešťové vody z přilehlých komunikací byla vypracována projektová dokumentace ...Více

Dopravně provozní řád Terminálu Hlavní nádraží

3. 12. 2018 | Autor: Ing. Jaroslav Vosátko

Článek informuje o vydání dopravně provozního řádu (DPŘ) zmíněného terminálu, DPŘ je platný a účinný od 09.12.2018.Více

Arboretum Sofronka – přehled činnosti v roce 2018

21. 11. 2018 | Autor: Lucie Kaňáková

Arboretum Sofronka jako Oddělení pro vzdělávání, veřejnost, vědu a výzkum Úseku lesů, městské zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně má na starosti především vzdělávací akce lesní pedagogiky pro školy a samozřejmě…Více

Obnova Lobezského parku dokončena

8. 11. 2018 | Autor: Ing. Irena Tolarová

Na okraji nivy řeky Úslavy severně od obce Lobzy byl v 18. a 19. stol. lom na pískovec. Poté co se těžba kamene stala nerentabilní, byl lom uzavřen. Město se v roce 1933 rozhodlo vykoupit nevyužívané, zarostlé pozemky a vybudovat…Více

Sokolovská 40-44 – oprava povrchu chodníku

7. 11. 2018 | Autor: Miroslava Pojerová

Koncem října byla dokončena oprava povrchu chodníku v Sokolovské ulici č. 40 – 44. Více

Oprava chodníku v Jugoslávské ulici na Slovanech

31. 10. 2018 | Autor: Pavel Sýkora

V druhé polovině letošního roku 2018 byla provedena oprava chodníků v Jugoslávské ulici na Slovanech. Více

... starší články najdete přímo v konkrétních rubrikách.

Město Plzeň