Městské lesy

Navigace

Upozornění - těžba souší ve Špitálském lese

19. 3. 2020 | Autor: Ing. Richard Havelka

 

Vážení návštěvníci Špitálského lesa,


v termínu od 19. 3. 2020 – 31. 3. 2020 mimo sobot a nedělí bude ve Špitálském lese probíhat těžba borových souší a jiných zdraví ohrožujících stromů.

Jedná se zejména o uschlé stromy, popř. stromy poškozené silnými větry v zimním období, stojící v blízkosti cest a stezek, jež by svým pádem mohly ohrozit návštěvníky lesa. Pokácené stromy budou následně lesní technikou přiblíženy k cestě, odkud budou následně nákladními automobily odvezeny k dalšímu zpracování. Zpracování tzv. těžby nahodilé je zákonná povinnost vlastníka uložená zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích.
Zadavatelem těžby je Správa veřejného statku města Plzně, odpovědnou osobou je lesní p. Staněk.


Žádáme návštěvníky, aby nevstupovali do míst, kde probíhá těžba, a dodržovali bezpečnou vzdálenost minimálně 35 m od těžených stromů !!!

Město Plzeň