Kontakty

Navigace

SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace
Klatovská třída 10 a 12
301 00 Plzeň

IČ: 40526551

e-mail: svsinfo@plzen.eu

 

Spojovatelka

Telefon: 378 037 111

 

Podatelna a informační kancelář

Telefon: 378 037 106, 378 037 017

Provozní hodiny:

Pondělí8,00 – 17,00
Úterý8,00 – 16,00
Středa8,00 – 17,00
Čtvrtek8,00 – 16,00
Pátek8,00 – 13,30

Způsoby podání:
1. Elektronicky:
a) Prostřednictvím elektronické pošty, elektronická adresa podatelny: svsinfo@plzen.eu
b) Prostřednictvím datové schránky (ID): 2hnk7u2

2. Písemně poštou či osobně
Adresa listovní podatelny pro osobní a poštovní přijímání dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě na přenosných nosičích dat je uvedena výše.

Informace k podání SVSMP (DOC, 72 kB) 

 

Parkovací karty

Od 1.2.2010 vydává Parking Plzeň, s.r.o., Truhlářská 5 (budova Parkovací dům Rychtářka).

Veškeré informace naleznete na internetové adrese:
www.parkingplzen.cz

  

Dispečink

Na dispečink je možno v pracovní dny od 6:00 - 18:00 hod hlásit závady na zařízení ve správě SVSMP
na tel. 724 100 416
a v pracovní dny v noční době od 18:00 do 6:00 hod,  o sobotách, o nedělích a o svátcích na záznamník
na tel. 378 037 116.

Týká se především:

Sjízdnosti komunikací
- výtluky v silničním tělese, narušená celistvost povrchu komunikace, propady.

Závad na dopravním značení a zařízení
- poškození zábradlí, svodidel, silničních zrcadel, chodníkových sloupků,
- chybějící nebo poškozené dopravní značení.

Zeleně
- vandalismus, závady způsobené přírodními podmínkami.

Parkovacích automatů
- poruchy funkčnosti.

Informačního a orientačního systému
- poškození orientačních map a sloupků se směrovkami.

V nočních hodinách je na tel. 724 100 416 možno hlásit pouze vážné závady bránící sjízdnosti místních komunikací s vyjímkou zimní údržby komunikací.

Pozn.:
Státní silnice na území města Plzně jsou ve správě ŘSD Plzeň a krajské komunikace na území města Plzně jsou ve správě SÚS Plzeňského kraje.

Závady ve sjízdnosti komunikací týkající se zimní údržby (vč. státních silnic a krajských komunikací) je možno hlásit  na dispečink VHS s.r.o., zhotovitele ZÚK na území okresu Plzeň-město na tel. 377 237 217.

 

Veřejné osvětlení

Poruchy funkčnosti, především závady na instalaci s možností úrazu elektrickým proudem je možno hlásit na dispečink PMDP a.s. (středisko veřejného osvětlení) na tel. 377 225 196.

 

Ověřování inženýrských sítí

Sítě veřejného osvětlení a světelné signalizace
Klatovská 10, 1. patro, kancelář č. 103

e-mail: musilova@plzen.eu
telefon: 378 037 074
Úřední hodiny: pondělí a středa, 8:00-15:30
(v době 11:00-12:00 přestávka na oběd)

 

Sítě dopravních podniků
Denisovo nábřeží 12, 4. patro, kancelář č. 46

telefon: 377 185 115
Úřední hodiny: každý den 6:30-14:00

Město Plzeň