Celoplošná oprava Majakovského ulice

Ke konci listopadu byla dokončena celoplošná oprava Majakovského ulice v úseku mezi ul. Komenského a K Topolu.

Ke konci listopadu byla dokončena celoplošná oprava Majakovského ulice v úseku mezi ul. Komenského a K Topolu.
Na odfrézovaném povrchu byla provedena sanace neúnosných míst, vyměněny a výškově upraveny znaky inženýrských sítí a provedena pokládka nového asfaltového povrchu.

Prováděcí firma: STRABAG a.s.

Celkové náklady: 1.888.700,- Kč


před:
        

po: