Připravované akce

Navigace

Přehled investic SVSMP na místních komunikacích v roce 2018

21. 3. 2018 | Autor: Ing. Martin Lukeš

Článek přináší přehled schválených investičních akcí Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP) pro rok 2018. Více...

Příprava dopravních staveb v návaznosti na Plán udržitelné mobility města Plzně

8. 2. 2018 | Autor: Ing. Ondřej Vohradský

V připojeném souboru představujeme zájemcům stručný přehled aktuálních koncepčních dokumentů a hlavních stavebních záměrů v oblasti silniční, městské a železniční dopravy na území města Plzně v návaznosti na schválený… Více...

Obnova komunikací v Radobyčicích - aktualizace k r. 2018

17. 2. 2016 | Autor: Ing. Milan Hausdorf

Informace o probíhající stavební úpravě komunikací v Radobyčicích. Více...

Město Plzeň