Připravované akce

Navigace

Přehled investic SVSMP na území města Plzně v roce 2019

19. 3. 2019 | Autor: Ing. Martin Lukeš

Článek přináší přehled schválených investičních akcí Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP) pro rok 2019 Více...

Obnova komunikací v Radobyčicích - aktualizace k roku 2019

7. 3. 2019 | Autor: Ing. Jaromír Janoušek

Informace o probíhající stavební úpravě komunikací v Radobyčicích. Více...

Příprava dopravních staveb v návaznosti na Plán udržitelné mobility města Plzně

8. 2. 2018 | Autor: Ing. Ondřej Vohradský

V připojeném souboru představujeme zájemcům stručný přehled aktuálních koncepčních dokumentů a hlavních stavebních záměrů v oblasti silniční, městské a železniční dopravy na území města Plzně v návaznosti na schválený… Více...

Město Plzeň