Informace pro cyklisty

Navigace

SVSMP se letos zapojila do Výzvy "Do práce na kole"

30. 6. 2020 | Autor: Ing. Jan Kuneš

SVSMP se letos zapojila do Výzvy „Do práce na kole“ a aktivně polykala kilometry. Jakých výsledků bylo dosaženo: celkem tři týmy po čtyřech členech najely 1.745,1 km a nachodily 460,5 km, tj. celkem 2.205,6 km. Více...

Cyklistická doprava - realizace v roce 2019

2. 3. 2020 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

LÁVKA PŘES ŘEKU RADBUZU POD LITICEMINová lávka překlenující tok řeky těsně nad začátkem vodní nádrže České údolí usnadnila cyklistům a chodcům cestu z údolí Radbuzy do Litic. Lávka je ocelová s dolní mostovkou. Základním nosným… Více...

Generel cyklistických tras města Plzně – aktualizace 2019

22. 8. 2019 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

Cyklistická doprava tvoří důležitou součást moderního pojetí dopravy. Jejími největšími výhodami jsou ekologická nezávadnost s pozitivním vlivem na zdravotní stav obyvatel, nízké ekonomické náklady a dostupnost cílů cest. Více...

Vzorové listy dopravního značení stezek pro chodce a cyklisty

12. 4. 2019 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

SVSMP připravila ve spolupráci s Odborem dopravy MMP a Dopravním inspektorátem Policie ČR vzorové listy dopravního značení stezek pro chodce a cyklisty (se společným a rozděleným provozem). Více...

Doporučené cyklotrasy na území Plzně

4. 9. 2018 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

SVSMP připravila ve spolupráci se SITMP pro cyklisty, kteří se pohybují po Plzni, mapu doporučených tras. Více...

Postup povolování osazení stojanu na kola na chodníku/stezce v majetku města Plzně

3. 7. 2018 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

Vztah k pozemku: uzavření smlouvy o výpůjčce se statutárním městem Plzeň. Neuzavírá se nájemní smlouva, protože stojany na kola jsou od nájmu osvobozeny (za umístění stojanu v pozemku města se nic neplatí).Žádost o výpůjčku… Více...

Kolik už máme v Plzni komunikací pro cyklisty?

15. 9. 2015 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

V Plzni byl v roce 2001 schválen Radou města Plzně generel cyklistických tras města, tedy koncepční dokument základní sítě komunikací pro cyklisty. Hlavním cílem generelu je postupně zajistit nabídku bezpečného, pohodlného a přímého… Více...

Obousměrný provoz cyklistů v jednosměrkách

4. 5. 2015 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

Obousměrná jízda cyklistů v jednosměrných komunikacích má – jako všechno v dopravě – svá poměrně přesná pravidla. Jednosměrka, kde mohou cyklisté jezdit i v protisměru, je vždy označena svislým dopravním značením – dodatkovou… Více...

Cyklotrasy na mapovém portálu města Plzně

28. 2. 2008 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

Na internetových stránkách města Plzně jsou v Geografickém informačním systému (GIS) zakresleny cyklistické trasy v Plzni a blízkém okolí. Více...

Cykloturistické trasy v Plzni

14. 2. 2008 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

V Plzni a nejbližším okolí je několik značených cykloturistických tras. Více...

Město Plzeň