Informace pro cyklisty

Navigace

Cyklistická doprava - realizace v roce 2017

5. 4. 2018 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

Nedaleko od křižovatky Radčická x Pod Vinicemi byla přes řeku Mži postavena zcela nová lávka pro chodce a cyklisty. Více...

Cyklistická doprava - realizace v roce 2016

24. 3. 2017 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY V PARTYZÁNSKÉ ULICI NA DOUBRAVCEPři rekonstrukci Partyzánské ulice v úseku Sousedská – Masarykova bylo obnoveno pro motorovou dopravu napojení Partyzánské ulice na ulici Masarykovu a v Partyzánské… Více...

Realizace cyklistické infrastruktury v roce 2015

8. 3. 2016 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY KARLOVARSKÁPodél Karlovarské třídy mezi křižovatkami s Boleveckou a Lidickou ulicí byla postavena nová stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem. Pás pro cyklisty je v převážné… Více...

Kolik už máme v Plzni komunikací pro cyklisty?

15. 9. 2015 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

V Plzni byl v roce 2001 schválen Radou města Plzně generel cyklistických tras města, tedy koncepční dokument základní sítě komunikací pro cyklisty. Hlavním cílem generelu je postupně zajistit nabídku bezpečného, pohodlného a přímého… Více...

Obousměrný provoz cyklistů v jednosměrkách

4. 5. 2015 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

Obousměrná jízda cyklistů v jednosměrných komunikacích má – jako všechno v dopravě – svá poměrně přesná pravidla. Jednosměrka, kde mohou cyklisté jezdit i v protisměru, je vždy označena svislým dopravním značením – dodatkovou… Více...

Cyklotrasy na mapovém portálu města Plzně

28. 2. 2008 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

Na internetových stránkách města Plzně jsou v Geografickém informačním systému (GIS) zakresleny cyklistické trasy v Plzni a blízkém okolí. Více...

Cykloturistické trasy v Plzni

14. 2. 2008 | Autor: Ing. Pavla Dyntarová

V Plzni a nejbližším okolí je několik značených cykloturistických tras. Více...

Město Plzeň