Dopravní průzkumy

Navigace

Intenzity dopravy během krizových opatření

11. 5. 2020 | Autor: Ing. Monika Klabochová

Vláda ČR přijímala postupně opatření k omezení šíření viru SARS-CoV-2 mezi obyvateli. Omezení pohybu mělo vliv i na dopravu osob a tedy i na intenzity automobilové dopravy.

Pomocí dat z dopravních detektorů jsme zpracovali analýzu vlivu těchto opatření na intenzity dopravy v Plzni. Zpráva vyhodnocuje celodenní průběhy počtu vozidel na vytipovaných profilech v určených dnech podle přijatých opatření. Celé znění zprávy lze najít na tomto odkazu nebo níže pod článkem.

 

Město Plzeň