Křimice – oprava schodů za viaduktem při Prvomájové ul.

V druhé polovině roku 2017 byla provedena oprava schodů za viaduktem v Křimicích při Prvomájové ul.

V druhé polovině  roku 2017 byla provedena oprava schodů za viaduktem v Křimicích při Prvomájové ul. Původní dlažba z kostek byla zaměněna za dlažbu zámkovou, bylo doplněno chybějící zábradlí, včetně nového nátěru.

Prováděcí firma: GANOVA s.r.o.

Celkové náklady: 95.095 Kč

před:
    

po: