2017

Navigace

Informace o dopravě v Plzni za rok 2016

25. 10. 2017 | Autor: Ing. Vladimír Pouzar

Vážení čtenáři,

otevíráte publikaci, která Vám již tradičně přináší základní přehled o dosavadním vývoji a stavu dopravy v Plzni.

Tato ročenka je určena jednak pro dopravní odborníky, pro které jsou připravena a zpracována především vybraná statistická data, ale přináší také řadu zajímavých informací pro veřejnost.

Ročenka shrnuje základní demografické charakteristiky města, statistické údaje o dopravním zařízení, vozovém parku městské dopravy, dopravní nehodovosti, informuje o financování dopravy a dopravních staveb, zatížení komunikační sítě města Plzně automobilovou dopravou, parkování ve městě, řízení dopravy a dalších oblastech souvisejících s dopravní infrastrukturou.

Bližší informace o naší činnosti Vám rádi poskytneme na pracovišti Klatovská 10-12 nebo Klatovská 56. Další údaje o SVSmP je také možné získat navštívením internetových stránek http://www.svsmp.cz 

Po kliknutí na název kapitoly se otevře příslušná část publikace ve formátu PDF.

.
Nejdůležitější demografické charakteristiky města, statistické údaje o pozemních komunikacích a jejich vybavení.
   Automobilová doprava
Data o vývoji automobilizace a motorizace, intenzity dopravy na komunikační síti, časové variace dopravy v Plzni během různých časových období.
   Intenzity automobilové dopravy
Mapa s vyznačenými objemy dopravy na vybraných komunikacích města (počet osobních a nákladních vozidel za 24 hodin v průměrný pracovní den).
   Veřejná doprava
Základní charakteristiky veřejné dopravy, statistika provozu v roce 2016, schéma linek MHD. Přehled preference MHD na řízených křižovatkách. Rekonstrukce tramvajových tratí. 
Pěší zóny ve městě - informace, plánek. Stavby pro chodce realizované v roce 2016.
Souhrnné údaje o cyklistických trasách, popis nově budovaných stezek a objektů, výsledky průzkumu 2015-16.
   Železniční doprava
Informace o dalších krocích rekonstrukce železničního uzlu Plzeň a okolních tratí.
   Doprava v klidu
Zóny placeného parkování, informace o cenách, další možnosti parkování v centrální oblasti města. 
   Řízení dopravy
Informace o světelné signalizaci, akce realizované v roce 2016,  přehled používaných technologií, rozvoj městského kamerového systému.
   Dopravní nehodovost
Základní údaje ze statistických dat Policie ČR, nejvíce nehodové křižovatky a úseky v roce 2016.
   Rozvoj dopravní infrastruktury
Informace o dokončených i probíhajících stavbách s výraznějším vlivem na dopravní situaci v Plzni.
   Financování dopravy a dopravních staveb
Struktura výdajů na dopravu vynaložených z rozpočtu města.
.
.
Zpracovatel ročenky: Jitka Dixová, SVSmP

 

Město Plzeň