Informace o dopravě v Plzni za rok 2010

Po kliknutí na název kapitoly se otevře příslušná část publikace ve formátu PDF.
 Základní ukazatele 
Nejdůležitější demografické charakteristiky města, statistické údaje o pozemních komunikacích a jejich vybavení.
 Automobilová doprava
Data o vývoji automobilizace a motorizace, intenzity dopravy na komunikační síti, časové variace dopravy v Plzni během různých časových období, celostátní sčítání dopravy.
 Pentlogram intenzit automobilové dopravy
Mapa s vyznačenými objemy dopravy na vybraných komunikacích města (počet osobních a nákladních vozidel za 24 hodin v průměrný pracovní den).
 Městská hromadná doprava
Základní charakteristiky sítě MHD, statistika provozu v roce 2010, další etapa optimalizace MHD.
 Cyklistická doprava
Souhrnné údaje o cyklistických trasách, popis nově budovaných stezek a objektů.
 Doprava v klidu
Zóny placeného parkování.
 Řízení dopravy
Informace o světelné signalizaci, akce realizované v roce 2010, přestavba dopravní ústředny, preference vozidel MHD na křižovatkách řízených SSZ, rozvoj kamerového systému.
 Dopravní nehodovost
Základní údaje ze statistických dat Policie ČR, nejvíce nehodové křižovatky a úseky v roce 2010.
 Rozvoj dopravní infrastruktury
Informace o dokončených i probíhajících stavbách s výraznějším vlivem na dopravní situaci v Plzni.
 Financování dopravy a dopravních staveb
Struktura výdajů na dopravu vynaložených z rozpočtu města.
.
.
Zpracovatel ročenky: Jitka Dixová, SVSmP