Přehled akcí na SSZ připravovaných v roce 2009

Stručný popis oprav, úprav a výstavby světelné signalizace v Plzni, které jsou naplánovány na rok 2009

Stručný popis oprav, úprav a výstavby světelné signalizace v Plzni, které jsou naplánovány na rok 2009:

 

Řízení SSZ bude navrženo v režimu „trvalé zelené“ v hlavním směru a se všemi kolizními směry pouze na výzvu. V budoucnu se na této křižovatce počítá s uplatněním preference autobusů. Předpokládané dokončení: 31.5.2009.

 

Akce je součástí rekonstrukce komunikací a zastávek MHD v prostoru křižovatky Koterovská - Habrmanova. Po připojení SSZ k dopravní ústředně společně s křižovatkou Koterovská - Sladkovského bude sledováno rozložení celodenních dopravních intenzit. Na základě výsledných hodnot bude upraveno přepínání jednotlivých programů a nastavení parametrů dynamického řízení. Na křižovatce bude uplatněna tzv. absolutní preference tramvají. Předpokládané dokončení: 30.6.2009.

 

Řízení SSZ bude navrženo v režimu „trvalé zelené“ v hlavním směru a se všemi kolizními směry pouze na výzvu. V budoucnu se na této křižovatce počítá s uplatněním preference trolejbusů a autobusů. Předpokládané dokončení: 31.5.2009.

 

Křižovatka bude osazena novějším typem řadiče SSZ, bude spuštěno dynamické řízení s preferencí MHD. Předpokládané dokončení: 31.10.2009

 

Křižovatka bude osazena novějším typem dopravního řadiče SSZ, bude upraveno dynamické řízení s preferencí MHD. Předpokládané dokončení: 31.8.2009

 

Na vjezdu Koterovská od centra budou nově osazeny směrové signály. Parametry dopravního řešení budou postupně odlaďovány pro efektivnější reakce na aktuální potřeby provozu. V budoucnu se na této křižovatce počítá s uplatněním preference trolejbusů. Předpokládané dokončení: 30.11.2009

 

SSZ bude vybudováno v rámci výstavby nového OC Area Bory. Řízení SSZ bude navrženo v režimu „trvalé zelené“ v hlavním směru a se všemi kolizními směry pouze na výzvu. V budoucnu se na této křižovatce počítá s uplatněním preference autobusů MHD. Předpokládané dokončení: 31.5.2009.

 

V křižovatkách budou doplněna výstražná světla na přechodech přes tramvajovou trať. V křižovatce Solní bude změněn režim levého oblouku ve směru z Bor na Skvrňany pouze na výzvu, tím se zvýší kapacita vjezdu do křižovatky od Lochotína. Termín dokončení 30.9.2009

 

Rekonstrukce SSZ proběhne v rámci akce „Obnova tramvajové trati Karlovarská - I. etapa“ Křižovatky budou osazeny novějším typem dopravního řadiče SSZ a dojde k celkové rekonstrukci venkovní výstroje. Nově budou zřízena signalizovaná místa pro přecházení na zastávky tramvají MHD přes Karlovarskou a Lidickou ulici. Na křižovatce Karlovarská – Na Chmelnicích budou zřízeny dva odbočovací pruhy pro odbočení z města vlevo do ulice Na Chmelnicích. Předpokládané dokončení: 30.11.2009