Rádiová ulice - oprava chodníku

Na základě schváleného plánu oprav byla během října 2007 dokončena oprava povrchu chodníku Rádiové ul. v úseku od ulice Popelnicová k ulici Na Kovárně po pravé straně.

Na základě schváleného plánu oprav byla během října 2007 dokončena oprava povrchu chodníku Rádiové ul. v úseku od ulice Popelnicová k ulici Na Kovárně po pravé straně.

 

Původní stav:

Radiová ulice - původní stavRadiová ulice - původní stav

 

Nový stav:

 
Radiová ulice - nový stavRadiová ulice - nový stav

 

Stávající afaltový povrch byl nahrazen betonovou zámkovou dlažbou BEST BEATON.

Dodavatelem stavby byla firma Dobroslav Bořík.

Celkové náklady stavby činily 970.000,- Kč.