Informace o dopravě v Plzni za rok 2006

Již tradiční ročenka tentokrát kromě pravidelných údajů o dopravě v Plzni obsahuje také první poznatky o přínosu dálničního obchvatu města. Mimořádně velká část ročenky je letos věnována cyklistické dopravě, konkrétně výsledkům průzkumů, které probíhaly od května 2006 do dubna 2007.

Již tradiční ročenka tentokrát kromě pravidelných údajů o dopravě v Plzni obsahuje také první poznatky o přínosu dálničního obchvatu města. Mimořádně velká část ročenky je letos věnována cyklistické dopravě, konkrétně výsledkům průzkumů, které probíhaly od května 2006 do dubna 2007.
Ročenka 2006 - obálka

 

Základní ukazatele (dokument PDF, 111 kB)

Nejdůležitější demografické charakteristiky města, statistické údaje o pozemních komunikacích a jejich vybavení.

 

Automobilová doprava (dokument PDF, 316 kB)

Data o vývoji automobilizace a motorizace, intenzity dopravy na komunikační síti, časové variace dopravy, vliv zprovoznění dálnice D5.

 

Pentlogram intenzit automobilové dopravy (dokument PDF, 120 kB)

Mapa s vyznačenými objemy dopravy na vybraných komunikacích města (počet všech vozidel za 24 hodin v průměrný pracovní den).

 

Městská hromadná doprava (dokument PDF, 24 kB)

Základní charakteristiky o síti a provozu MHD.

 

Cyklistická doprava (dokument PDF, 89 kB)

Souhrnné údaje o cyklistických trasách, výsledky rozsáhlého sčítání cyklistické dopravy v roce 2006 (a na jaře 2007).

 

Doprava v klidu (dokument PDF, 906 kB)

Stav parkování v placených zónách, umístění parkovacích automatů, záchytná parkoviště.

 

Řízení dopravy (dokument PDF, 1,41 MB)

Informace o světelné signalizaci a městském kamerovém systému, akce realizované v roce 2006.

 

Dopravní nehodovost (dokument PDF, 1,45 MB)

Základní údaje ze statistických dat Policie ČR, nejvíce nehodové křižovatky a úseky, vybraná opatření ke zvýšení bezpečnosti realizovaná v roce 2006.

 

Financování dopravy a dopravních staveb (dokument PDF, 39 kB)

Struktura výdajů na dopravu vynaložených z rozpočtu města.